image
image
Vakfımız hakkında

Sosyal Yardım Çalışmaları

Hayatlara dokunuyoruz

Her seviyedeki öğrencilere burslar, araştırma ve teşvik ödülleri, eğitim, yiyecek ve giyecek yardımları, fakir kimsesiz, öksüz ve yetimlere her türlü sosyal yardımlarda (sağlık, giyecek, yiyecek, yakacak vb.) bulunur, bunlara evlenme, iş kurma yardımlarında bulunur, kimsesizlerin cenazelerini kaldırır. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımları yapmakta kermesler düzenlemekte, yetimleri yalnızlıktan kurtarıp hayat ve topluma kazandırma amacıyla geziler, kültürel ve sosyal faaliyetler tertip etmektedir. Küresel egemen zalimlerin mağdur ettiği Ümmet coğrafyamızın acılarına ortak olmak adına, başta Suriye olmak üzere, Arakan, Filistin, Afrika ülkelerine gıda yardımlarından giyim yardımlarına, su kuyularından katarakt ameliyatlarına, kurban organizasyonlarına kadar her türlü yardım çalışmaları düzenler. Eğitim ve sporu birlikte ele alan vakıf, bunların yanı sıra uygun sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli çalışmalar yapar. Doğal yaşamın korunması ile birlikte faaliyet alanı çevresindeki tarihsel ve kültürel mirasların korunması ve yaşatılması için kamu tüzel ve gerçek kişilerle birlikte çalışmalarda bulunmak için her türlü faaliyete bulunur.

canvas
image
image
Vakfımız hakkında

Aile ve Gençlik Çalışmaları

Hayatlara dokunuyoruz

Aile, sorumluluk anlayışının teşekkül ettiği, salih bireylerin yetiştiği, huzur ve sükûnet kaynağı, halkın ve bireylerin saygı göstermesi gereken, temel kurumdur. Aileyi korumak ve güçlendirmek için her türlü faaliyeti yürütmek, Aile yapısını bozan, kadın ve erkek fıtratına ters her türlü ahlaksızlığa ve ifsada karşı ortak etkinlikler ve kampanyalar yürütmek, neslin ifsadına karşı mücadele etmekle boynumuzun borcudur. Bu bağlamda aileyi korumak ve yeniden keşfetmek, anne ve babayı aktif ebeveynler kılmak, çocuklarımızı eğitmek adına her türlü çalışmalar yapar.

image
image
Vakfımız hakkında

İlmî Çalışmalar

Hayatlara dokunuyoruz

Sosyal yardımlaşmayı ve kaynaşmayı sağlamak amacı ile toplantı, konferans, kongreler, çalıştaylar ve ilmi toplantılar, sergi, kermes, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olur. Vakfımızın amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, anma günleri, basılı, sesli, görüntülü yayınlar (Televizyon hariç) yapar, bu konularda çalışmalarda bulunanlara destek olur, tesisler kurar.

canvas